Emoskopet

Dit unikke Emoskop

Emoskopet er et matematisk, psykologisk og spirituelt transformationssystem der kortlægger dine unikke mentale og følelsesmæssige kodninger som er lejret i dit DNA.

Emoskopet oplåses i sekvenser, som du kan opdage, undersøge og gradvist opleve udfolde sig i dit daglige liv.

Når du oplåser de forskellige sekvenser i dit unikke Emoskop øger du samtidig din følelsesmæssige intelligens, hvilket vil give dig større indre frihed til at være den, du er og den du har potentialet til at blive.

Du skal ikke længere være bange for, at følelserne løber af med dig, eller at du ikke kan styre dine følelser. Mange laver fejlagtigt en kompleks ækvivalens mellen følelser og svaghed og antager, at følelser er lig med at være svag, men når vi bliver mere følelsesmæssige intelligente, vil vi lettere og langt mere autentisk kunne håndtere pressede situationer og undgå at løbe ind i unødvendige konflikter – såvel arbejdsmæssigt som privat.

Få din gratis Emografiske profil ved at hente vores "EMOLOGIC" app i app store eller på Google play og tag helt gratis ARKETYPETESTEN.

Hvis du følger min på Instagram (SigneNeslein) kan du få en gratis mini tolkning af dit resultat. 

Følelsesmæssig intelligens består af:

Selvindsigt

Selvindsigt indebærer at du kender dig selv, dine styrker, dine svagheder, dine værdier, dine overbevisninger, at du forstår hvad der trigger dig og hvorfor.

Selvregulering

Selvregulering er måske i virkeligheden det vigtigste punkt, da det er her vi er i stand til at arbejde med og bearbejde vores følelser. Vores trivsel og lykke er afhængige af vores evne til at regulere være følelser og følelsesmæssige tilstande.

Empati

Empati handler om din evne til at forstå og identificere andre menneskers følelser, så du formår at navigere i det der opstår i andre mennesker.

Social kompetence

Social kompetence handler om din evne til at indgå i relationer og bygge relationer, både privat og professionelt.

Din Personlige Emografiske profil

Måske er den mest spændende del af Emografi,  den personlige Emografiske Profil, også kaldet Emoskopet– som viser dig hvilke indre kodninger der er indkodet i dit DNA og styrer dit kærlighedsliv, din karriere, din livsmission , din selvrealisering og dit potentiale.

Den kortlægger samtidig de områder hvor du går på kompromis, kompenserer og lader dig underkaste dit sinds luner. 

Rejsen mod personlig frihed

INDVIELSES SEKVENSEN

Beskriver hvor vi kommer fra, hvor vi er lige nu og hvor vi har potentiale til at bevæge os hen.

HJERTE SEKVENSEN

VELSTANDS SEKVENSEN

(Visited 163 times, 1 visits today)